231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Działania społeczeństwa zwiększające niezależność

W przypadku gdy, państwo jako fiskalny policjant nadużywa praw do wolności jednostki i przez to prowadzi do inwigilacji oraz wyzysku warto zastanowić się jakie działania może przedsięwziąć społeczeństwo lokalne.

Mediacja i Partnerstwo

Gdy działania centralne nie sprzyjają rozwojowi jednostki z danego społeczeństwa tylko w przypadku np korupcji sprzyja obcym podmiotom warto przyjąć model działania, który będzie skuteczny na dłużej niż kilka lat.

 

Wybory to dopiero początek

Śledząc wiadomości codzienne można przekonać się, że:

  • Wybory samorządowe nie są rozwiązaniem skutecznym, gdyż gwarantują wybór a nie odwołanie w przypadku braku zadeklarowanych działań przez kandydatów
  • Nie ma możliwości innego wpływu na kandydatów, form nacisku, dlatego warto pomyśleć jak je stworzyć.

System współpracy z urzędnikami

Należało by stworzyć formy nacisku, by pokazywać konkretnemu urzędnikowi już w pierwszych fazach jakie popełnia błędy

Do tego konieczni są wyedukowani eksperci, którzy być może są w stanie ich zastąpić

Skuteczna kara za każde wykroczenie a nie martwe przepisy

To nie jednorazowe działanie, kara, czy przepis pozwala na zachowanie granic, a skuteczne reagowanie codziennie na każdy zaistniały problem.

Wyobraźmy sobie że stwarzamy konstytucję i prawa dla dzieci, jak je wychować a potem tylko się przyglądamy i czekamy, aż same zrozumieją te prawa i zaczną je przestrzegać.

W takiej rzeczywistośći żyją urzędnicy, bo nie ma ciągłych kontroli tego co robią i czy nie popełniają błędów.

Droga do weryfikacja często kończy się na początku z uwagi na kumoterstwo, kolesiostwo.

Egzekucja nie ma miejsca.

Współpraca

Pierwszy etap, Mediatorzy

Aby stworzyć system współpracy między urzędnikami a społeczenością korzystającą z usług urzędników, w cleu efektywniejszej współpracy, konieczne są cykliczne spotkania w celu wypracowania procedur upraszczających, aby nie czekać na centralne zarządzenia, które mogą komplikować z uwagi na swoją globalną i odgórną naturę nie biorącą pod uwagę specyfiki regionu.

Drugi etap, Partnerzy

Znalezienie odpowiednik pośredników i ekspertów współpracujących na zasadzie partnesrtwa z urzędnikami i społecznością

Pozwala to skrócić drogę poprzze sprecyzowanie problemu i rozwiązania fachowym okiem pomiędzy urzędnikiem a ekspertem.

Rozwiązanie: lokalny ekosystem

1. Nawiązanie współpracy z ekspertami

Jedyną skuteczną formą rozwiązania jest wysoko wykształcona kadra specjalistów wspierających w działaniu społeczeństwo , spoza urzędniczej grupy zawodowej, którzy będą z nimi mediować w problemach i w partnerski sposób korzystny dla społeczności rozwiązywać.

2. Wypracowanie procedur

pokazujących drogę do uzyskania rezultatów wraz z kalendarzem działań, ilością czasu oczekiwania na decyzję i przypomnieniami w razie reklamacji

3. Automatyzacja współpracy

Po wypracowaniu procedur dla wielu tych samych sytuacji utworzenie systemu informatycznego, który wesprze w działaniu urzędników i partnerów, odciążajac i upraszczając formę współpracy ze społecznością.

Projekty powstające na platformie opensource.

Wnioski

Prawodawstwo może być niejasne dla obywatela, tym różni się od urzędnika, jednak w przypadku, gdy urzędnik korzystając z tego nadużywa swoje stanowiska należy bezwzględnie doprowadzić do jego ukarania i usunięcia zes stanowiska.

Projekty, które pozwolą na osiągnięcie dobrej współpracy warto przedsięwziąć w innych regionach

 

 

 

 

Translate »