231 Front Street, Lahaina, HI 96761 [email protected] 808.123.4567

Automatyzacja i zarządzanie lokalnego biznesu

Można iść w dwa kierunki, tworzyć handmade lub automatyzować produkcję i dostarczać wysokiej jakości produkty

Statystyki efektywności biznesu

Sprawdzanie efektywnośći działania biznesów.

Projekty społeczne

W celu poznania logicznych i powtarzalnych reguł rządzących małymi grupami, społecznościami, warto przeprowadzić badania praktyczne aby przekonać się jakie działania jednostek mają wpływ na całe społeczności.

Pytanie dlaczego? zamiast co?

Dlaczego zamiast co? Np. Dlaczego kupiłeś właśnie taki produkt? zamiast: jaki produkt kupiłeś? Tego typu pytanie otwiera drogę do dyskusji na temat powodów, motywacji przy wyborze, w celu odkrycia kryteriów. W tym momencie nie istotny jest produkt, tylko… Read More

Okresowy raport działalności w lokalnej społeczności, gminie

Warto dokumentować postęp zmian w projektach społecznych, aby określić efekt działań, analizować i korygować co można by poprawić.

Małe codzienne działanie

Aby uzyskać duży postęp w dowolnej dziedzinie warto podejmować małe codzienne kroki.

Tematyka działań społecznych

W celu osiągnięcia celów prowadzących do dobrobytu warto zdefiniować problemy i możliwe rozwiązania

Statystyki dla społeczności lokalnej

Jak tworzyć statystyki dla społeczności lokalnej?

Idea, Eksperci, Lobby

W celu uzyskania celów długofalowych konieczna jest kooperacja z jednostkami, które mają wiedzę konieczną do formalnego przedstawienia realnych zmian jakie krok po kroku można wprowadzać w lokalnym gminnym i wojewódzkim regionie.

Translate »