231 Front Street, Lahaina, HI 96761 info@givingpress.com 808.123.4567

Zacznij już dziś, niskie podatki, wysoka efektywność w Polsce

W cyklu projekty, zaprezentowaliśmy kilka rozwiązań, które w lokalnej społczeczności mogą pomóc w przyśpeiszeniu bogacenia sie społeczeństwa a przez to posiadanie większego wpływu i oddziaławynia również na sąsiadujące regiony.

https://dailygoal.org/category/projekty/

 

Second Hand, odsprzedaż używanych rzeczy

Wypożyczanie rzeczy na określony czas

 

Dystrybutor gotowych i ciepłych posiłków

Mobilne sklepy bezobsługowe

Bazar, targowisko lokalne w każdej miejscowości

Kooperatywa

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Szkola programistow, cech rzemiosl

 

Każde z tych rozwiązań zmienia cyrkulacje pieniądza, zamiast prowadzić do wymiany pieniądza centralnie, pozostaje on w lokalnym środowisku, wymiana następuje od sąsiada do sąsiada, więc tym samym wzrasta zysk w lokalnym społeczeństwie z uwagi na skrócenie drogi transakcji do minimum.

Do tego potrzebna jest infrastruktura lokalna, nie da się uzyskać dobrych efektów wybiórczo.

 

Ograniczenie podatków

Ograniczając odpływ pieniędzy od lokalnej społeczności i pozostawiając go w lokalnym środowisko możliwe jest rozwów wewnątrz.

Nie da sie całkowicie uszcelnić, ale można ograniczyć.

Praca

Najbardziej opodatkowana jest praca, w związku z tym warto skorzystać z możliwości prowadzenia spółki i zatrudnienia się na mały etet, ograniczając podatki.

Produkty rolne

jak ograniczyć koszt wytworzenia i przechowywania produktów rolnych?

 

Produkty przemysłowe

Import z minmalnymi kosztami dystrybucja produktów, planowanie wydatków i ich finansowanie.

 

Usługi

w artykule o Towarzystwie ubezpieczeń społecznych omówiłem jeden ze sposobów na wzbogacenie się lokalnej społęczności w kontekscie ograniczenia kosztów wydawanych na ubezpieczenia.

W wielu branżach można ograniczyć koszty poprzez automatyzację, systemy informatyczne.

 

Planowanie kosztów

Wiele kosztów można uniknąć stosując planowanie wydatków.

 

Podsumowanie

 

Przy tworzeniu efektywnego systemu wymiany pieniądza wewnątrz lokalnej społeczności można z transakcji na transakcję, obniżyć ponoszone koszty.

 

 

Translate »